Jämför banker

Det finns flertal banker och olika bankalternativ idag och det är därför viktigt att du jämför banker och det skadar inte att försöka pruta på avgifter och kostnader. Läs mer om hur du bör gå tillväga när du jämför banker idag.

Eftersom bankerna idag är så lika varandra så bör du på ett enkelt sätt kunna ställa dem mot varandra. Beroende på vilken bank du väljer bör du kunna förhandla ner räntan på ditt bolån. Om du har flera lån är det alltid bättre att försöka samla lån hos en kreditgivare än att du har flera smålån.

För dig som har ett sparande så är det alltid viktigt att se specifikt på vilka avgifter och kostnader som är förknippade med ditt sparande på banken. Det finns idag flera nischade aktörer såsom exempelvis Nordnet och Avanza som har lyckats sänka kostnader för vanliga sparare. Det finns även en ny uppstickare som heter SAVR som har nischat sig specifikt på att ha lägre fondavgifter.

Det är givetvis viktigt att jämföra bankavgifter på helheten eftersom ett allt för utspritt bankengagemang också kan bli jobbigt i slutändan. Det allmänna rådet är då att använda sig till Konsumenternas jämförelsetjänst avseende avgifter för banktjänster. Det är denna tjänst som vi idag ger Five Star Service!